Home / Facebook marketing / Why use Video Marketing: Waterbridge Media

Why use Video Marketing: Waterbridge Media

Hi, tôi là Brian, chủ tịch của Waterbridge Creative Media.

Bạn đã có thể nhận thấy rằng video được nhanh chóng lấy trên internet.

Vâng, ở đây tại Waterbridge, chúng tôi đã nhận thấy quá.

Và chúng ta có thể dễ dàng chứng minh cho bạn bằng cách đánh bạn trên [đầu những nụ hôn của bé] đầu khi.

Và bởi vì bạn là người quản lý tiếp thị công nghệ cao hiểu biết, chúng tôi chắc chắn không cần phải nói với bạn rằng.

Vì vậy, nếu bạn đã thực hiện nó xa này trong đoạn video, chúng tôi đã biết rằng bạn đang trên 60% nhiều khả năng để cung cấp cho chúng tôi một cuộc gọi.

Bây giờ chúng tôi đã thực hiện công việc của chúng tôi, để chúng tôi giúp bạn làm bạn.

Giải pháp nào làm facebook hiệu quả ?