Home / Facebook marketing / Vlog Tips Voor Beginners | Vloggen Hoe Doe Je Dat? | Tip 7

Vlog Tips Voor Beginners | Vloggen Hoe Doe Je Dat? | Tip 7

Hôm nay là vlog cuối mẹo thứ bảy.

Những mẹo vlog cuối cùng là cái gì đó rất nhiều cho các doanh nhân chỉ mới bắt đầu vlog tới.

Đó là họ đặt các điện thoại thông minh ở chế độ điện thoại.

Cũng như tôi có bây giờ.

Sau đó, bạn đi để ghi lại vlog của bạn ở chế độ điện thoại và bạn có được một hình ảnh theo chiều dọc, với hai thanh màu đen bên cạnh.

Nó là tốt hơn nhiều mà giữ điện thoại thông minh của bạn, vì vậy bạn sẽ có được toàn bộ chiều rộng của hình ảnh được sử dụng và điều này là rất chuyên nghiệp hơn.

Giải pháp nào làm facebook hiệu quả ?