Home / Facebook marketing / Video Marketing For Small Business

Video Marketing For Small Business

nếu bạn đang làm kinh doanh với các công chúng và bạn không sử dụng video bạn đang mất tiền.

Cho dù bạn là một bác sĩ hoặc chiropractor một optomitrist nha sĩ, nếu bạn có một công ty cảnh quan hoặc vận hành một nhà hàng, bạn cần video.

Có lẽ bạn là một thợ điện hay thợ sửa ống nước, hoặc huấn luyện viên cá nhân, hoặc chạy tập thể dục, hoặc vận hành một spa.

Dù doanh nghiệp của bạn, bạn cần phải được sử dụng video.

Khách hàng của bạn là tốt nhất xem ngay video của đối thủ cạnh tranh của bạn hiện nay.

Tôi có một chiến lược, và nó hoạt động.

Ghé thăm trang web của tôi RobertECook.

Org.

Cùng nhau chúng ta có thể lưu lượng truy cập đến của bạn doanh nhân.

Giải pháp nào làm facebook hiệu quả ?