Home / Facebook marketing / Video in Your Sales Funnel | Video Marketing Tip Introduction

Video in Your Sales Funnel | Video Marketing Tip Introduction

Bạn có muốn biết làm thế nào để sử dụng video có hiệu quả trong Kênh bán hàng của bạn? Nhiều người sử dụng video trong bán hàng và tiếp thị của họ mà không cần suy nghĩ về những gì video phù hợp nhất các giai đoạn khác nhau của các kênh bán hàng Như triển vọng di chuyển sâu hơn vào kênh mà họ yêu cầu các loại nội dung khác nhau để giữ cho chúng được quan tâm và tham gia Sử dụng đúng loại video trong đúng nơi có thể giúp các doanh nghiệp không chỉ để đạt được khách hàng mà còn để giữ chân họ Vì vậy, đây là 4 câu hỏi để suy nghĩ về.

Trường hợp trong kênh bán hàng của bạn sẽ video này sống? Những giai đoạn của kênh video này sẽ được sử dụng cho? Những ai đó sẽ làm sau khi xem video? Và sẽ video này thành công trong việc di chuyển một người nào đó gần gũi hơn với một bán? Để xem chi tiết của những lời khuyên tiếp thị video, đi qua các blog trên trang web của chúng tôi.

Giải pháp nào làm facebook hiệu quả ?