Home / Facebook marketing / SEO Wakefield – 12 Optimisations For Local Ranking Part 1 – Local SEO Optimisations

SEO Wakefield – 12 Optimisations For Local Ranking Part 1 – Local SEO Optimisations

Website của bạn có điện thoại di động thân thiện? Mặc dù tiêu đề là về xếp hạng rất nhiều các kỹ thuật cũng là về giao diện người dùng của bạn Thống kê cho thấy hiện nay 60% các tìm kiếm được thực hiện trên một thiết bị di động https://google.

Com/webmasters/tools/mobile-friendly Trang web của bạn tải nhanh chóng? https: // developers.

Google.

Com/speed/pagespeed/insights Màu xanh lá cây là tốt, Amber là ok, nhưng có thể được tốt hơn.

Màu đỏ là bạn thực sự cần trang web của bạn được sắp xếp ra bạn được liệt kê trong top 100 thư mục doanh nghiệp địa phương? Bạn đang thiết lập trên Google+ Twitter Facebook Linkedin và YouTube.

Giải pháp nào làm facebook hiệu quả ?