Home / Facebook marketing / SEO for Webpages | Essentials | Adobe Muse SEO Widget

SEO for Webpages | Essentials | Adobe Muse SEO Widget

Trong video này, tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng SEO cho trang web widget.

Khi bạn mở lập các tùy chọn widget, phần tự động mở ra là, "trang web".

nếu bạn đang xây dựng trang web đáp ứng phần trang web thực sự là những chỉ phần đó bạn sẽ cần phải chỉnh sửa.

Bạn có thể chỉnh sửa những phần khác nhưng miễn là bạn đang xây dựng trang web đáp ứng, tất cả những gì bạn sẽ cần phải chỉnh sửa là quyền ở đây.

Đối với những người bạn mà đang xây dựng các trang web thích ứng, mà có nghĩa là nó có một máy tính bảng và điện thoại phiên bản của trang web của bạn, tôi sẽ chỉ cho bạn ở phần cuối của video này những gì bạn cần làm với tiện ích này.

Vì vậy, đầu này phần nói, "Page Title và URL sẽ được tự động tạo ra.

" Vì vậy, các widget bây giờ có thể đọc các tiêu đề và URL đó sẽ đến từ các thuộc tính trang cách để thay đổi bất kỳ này là: bạn click chuột phải trên trang, đi đến trang Properties, và trong tab Options bạn sẽ có thể thay đổi trang Tiêu đề và URL.

Theo mặc định, trang tiêu đề và URL sẽ làm theo bất cứ điều gì bạn đưa vào Tên trang.

Vì vậy, nếu bạn đặt trang Title vào Tên Page, bạn sẽ không phải điều chỉnh bất cứ điều gì.

Điều này áp dụng cho tất cả các trang trừ trang chủ.

Bạn không thể thay đổi URL của trang chủ.

Nó luôn luôn có được "index.

Html".

Một vài lời khuyên về những gì để nhập vào trong cho danh hiệu là đảm bảo rằng các tiêu đề là duy nhất trên mỗi trang và tiêu đề là không quá 60 ký tự.

Với mục đích này Ví dụ tôi sẽ nhập vào một tiêu đề demo, "một awesome trang cho ảnh vui nhộn nhân dân".

Và bạn có thể thấy rằng Muse tự động tạo ra các tiêu đề cho bạn.

Bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại qua các widget, và phần đầu tiên chúng ta cần phải chỉnh sửa là hình ảnh hình ảnh nên có ít nhất 600px rộng và ít nhất 30px cao.

Hãy chắc chắn rằng hình ảnh đại diện cho trang và sử dụng vài từ khả thi.

Tôi khuyên bạn nên sử dụng một minh họa hoặc ảnh chứng khoán.

Một cách nhanh chóng cách mà bạn có thể tìm thấy một hình ảnh mà bạn sẽ sử dụng trong phần này là chỉ cần đi đến Google và gõ vào bất cứ điều gì bạn nghĩ sẽ đại diện cho trang.

Vì vậy, kể từ khi tôi thiết lập các tiêu đề như: "Một trang tuyệt vời cho ảnh vui nhộn dân" tôi chỉ cần đi để gõ vào, "Mọi người Awesome".

Sau đó đi qua để hình ảnh.

Sau đó đi đến "công cụ tìm kiếm".

Sau đó, "quyền sử dụng".

Sau đó nhấp vào "đã được gán nhãn để tái sử dụng" và sau đó trong các kích thước đến lớn hơn 800×600.

Sau đó, đây là một ví dụ tuyệt vời của một hình ảnh mà tôi có thể sử dụng.

Tôi sẽ đặt tên cho rằng một "awesome.

Jpg", sau đó chỉ cần đi trở lại hơn Muse.

Thêm các tập tin, và có chúng tôi đi.

Bây giờ, chúng ta có hình ảnh của chúng tôi.

Sau đó, phần tiếp theo này là dành cho Fancy.

Fancy là một phương tiện truyền thông xã hội mới hơn đó là loại hỗn hợp lên giữa Pinterest và Etsy.

Bạn có 13 tùy chọn để lựa chọn và nếu không ai trong số họ phù hợp với những gì trang của bạn là về, sau đó bạn luôn có thể chọn "Khác".

Cuối cùng, mô tả.

Mô tả nên có nhiều hơn 160 ký tự, nên mô tả rõ ràng trang, và nó nên sử dụng văn bản mà mọi người có thể tìm kiếm.

Vì vậy, nếu điều này là trên một trang từng bị gọi là "SEO cho trang web" một người nào đó có thể được tìm kiếm cách để có được traffic đến trang web của họ, làm thế nào để cải thiện thứ hạng của họ, và phương tiện truyền thông xã hội xem trước.

Vì vậy, mô tả mà tôi có trong đây bao gồm những người ba chung những điều mà mọi người có thể tìm kiếm.

Để thực hiện các mô tả phù hợp với tiêu đề trang của tôi, tôi thực sự sẽ trở thành loại Page Properties trong SEO cho trang web | Miễn phí Adobe Muse Widget.

Tôi sẽ thực sự thay đổi hình ảnh quá để nó không hiển thị một ai đó mà là break dance vì đó sẽ không có ý nghĩa cho SEO cho trang web.

Vì vậy, bây giờ tôi sẽ xuất bản trang web.

Tôi chỉ muốn cho bạn thấy tất cả mọi thứ mà tiện ích này chỉ tạo ra bằng cách nhập số tiền ít thông tin mà bạn đã nhập vào.

Vì vậy, nếu bạn đúng click vào trang sau đó bấm vào nút "View Page Source" – Tôi không chắc nó là gì cho khác trình duyệt nhưng nó có thể là một cái gì đó tương tự – như vậy với ít thông tin mà bạn nhập vào các widget, nó sẽ đưa thông tin đó và tạo ra hơn 20 dòng SEO đánh dấu.

Vì vậy, nó tạo ra tất cả mọi thứ từ đây đến đây.

Đó là đẹp tuyệt vời! Nếu bạn đang xây dựng trang web đáp ứng, sau đó bạn bây giờ biết tất cả mọi thứ mà bạn cần biết.

Nếu bạn đang xây dựng trang web adaptigve sau đó tôi chỉ cần để cho bạn thấy phần cuối cùng này.

Vì vậy, đối với một trang web thích nghi, tôi chỉ cần đi để làm cho một bố trí thay thế.

Sau đó, dưới "Copy từ" bạn muốn để có được một bản sao từ máy tính để bàn và nhấp vào tất cả mọi thứ bạn muốn sao chép và sau đó bấm OK.

Bây giờ, quay trở lại vào các widget, dưới phiên bản chuyển đổi này để máy tính để bàn.

Hiện nay, chỉ cần sao chép các widget và sau đó đi đến các phiên bản khác của trang đó.

Mở nó lên và dán các widget trên trang đó sau đó chuyển đổi các phiên bản trang web.

Sau đó, bạn tốt để đi!.

Giải pháp nào làm facebook hiệu quả ?