Home / Facebook marketing / Kanalvideo erstellen – Youtube Marketing – Video Marketing

Kanalvideo erstellen – Youtube Marketing – Video Marketing

Tiếp thị trên YouTube Lời khuyên: Đối với YouTube thuê bao nhiều hơn Đức bởi một kênh video riêng và hôm nay tôi tạo kênh chương trình video bạn hiện nay như thế nào tôi tạo ra kênh video của tôi và bạn có thể sau khi rất dễ dàng để làm như vậy mà bây giờ là kênh video của tôi ngay từ đầu Tôi chỉ đặt câu hỏi làm thế nào để tiếp thị trực tuyến sau đó giới thiệu tôi đến sau Tôi chỉ đơn giản hoặc thậm chí lấy video của tôi mà tôi đã thực hiện các biểu ngữ và ở đây chỉ mới chơi sau mỗi khác hoặc có thể được chơi và đi kèm với âm nhạc và sau đó tôi cũng nói đã có được những gì cho bạn như là hoạt động tiếp thị trực tuyến tìm hiểu bạn trên kênh này sẽ đến tiếp theo khi nhắc hành động hiện đăng ký kênh của tôi và nhận được hàng tuần một video mới và sau đó đi đã outro đăng ký ngay bây giờ mà cũng là kêu gọi hành động ngay bây giờ luôn lớn hơn khi quyền này ở đây bây giờ đăng ký hoạt động tốt trong một thời gian vì Hãy cho mọi người một chút thời gian cần để lên đây để click và đây để đăng ký Nhấn vào chính xác và vì tôi đã làm video này đến thuê bao nhiều hơn đáng kể với tôi, một lần nữa tóm tắt đầu tiên đặt câu hỏi hoặc thu hút sự chú ý sau khi giới thiệu là khóa học, bạn cũng có thể làm cho bản thân tôi có giới thiệu ở đây mua tại Fiverr ở đây để giới thiệu ở trên bình thường vào kể từ khi bạn có bây giờ cũng xem xét liệu một vì vậy nếu bạn có một blog phải được xem một blog youTube Kênh làm Upper dù một kênh YouTube độc ​​lập tạo ra bạn đang ở đây cùng một lúc muốn sử dụng Fiverr của họ là lên đây giới thiệu một nghiên cứu bạn từ một và nếu bạn đặc biệt một outro muốn sau đó bạn đang lên đây Outro một bây giờ được YouTube Outro thậm chí đi ra sau đó ở đây khá nhiều điều bạn tìm kiếm một từ 1 2 ngày qua và chi phí cũng không nhiều mà chỉ là 4 € 71 cent mà là kết quả một đầu ra duy nhất thường là bạn hãy để thời gian này để bạn không lặp lại một lần nữa phải vì nó sau đó cuối cùng không thích và cho bạn biết chính xác những gì bạn muốn có như vậy sau khi giới thiệu có Tôi bây giờ có thể dễ dàng chơi tất cả các hình thu nhỏ kể từ khi khách nhìn thấy và những gì anh nhận được Bản tin phần mềm Web Sites chia thử nghiệm ở đây, do đó bạn nên đã có một vài video nhưng vẫn không có kênh video sau đó tôi sẽ đề nghị bạn làm điều đó theo cách đó và änlich bạn nên không có video nhưng bắt đầu ngay bây giờ với kênh video của bạn bằng để sau đó bạn có thể tìm hiểu về kênh của bạn để nói chỉ đơn giản mô tả kênh của bạn được những gì truy cập của bạn ở đây trên kênh của bạn và mức độ thường xuyên bạn muốn có một tuần superscript Video được nó mỗi 2 ngày mà tình cờ là rất nhiều công việc, tôi muốn giới thiệu đầu tiên từ từ để bắt đầu tốc độ sau đó bạn có thể tăng lên nếu bạn sau đó với mô tả kênh của bạn vẫn Tôi finished're các đề ở đây chỉ tập trung lại với nhau như tiếp thị trực tuyến hoạt động bạn có kinh nghiệm trên kênh này và sau đó đến các cuộc gọi đến hành động rất quan trọng với doanh nghiệp đăng ký vào kênh của tôi và nhận được một tập phim hàng tuần và sau đó đến outro của tôi đó là thực sự giới thiệu của tôi, nhưng tôi có nó sau đó tự xử lý và đã viết lên đây chỉ là bây giờ đăng ký và sau này bây giờ phóng Theo dõi đơn giản ran thu nhỏ một cách chính xác và sau đó chạy ở đây trong nền âm nhạc tình cờ cũng rất quan trọng bạn có ở đây cho phép khách tham quan một chút thời gian để đi lên đây hay lên đây để đi bộ xung quanh để nhìn vào kênh đầu tiên vì vậy nó phải được nich ngay lập tức Bắt đầu video khác nhưng đó phải là chỉ trong một thời gian ở lại đây và đây là cách anh chàng kể từ khi tôi có kênh video này tôi đạt được nhiều hơn đáng kể Thuê bao so với trước vì vậy chúng tôi đặt lại với nhau một lần nữa lúc đầu làm cho cô ấy một câu hỏi hay thu hút sự quan tâm truy cập của bạn sau đó đến các giới thiệu sau đó bạn có một vài hiểu biết trong kênh hoặc kênh mô tả những gì để có được nó trên khách truy cập kênh của bạn Tôi đã tóm tắt ngắn gọn trong một câu gì ông bây giờ thì được được một cuộc gọi rõ ràng để hành động ngay lúc đăng ký vào kênh của tôi và nhận được hàng tuần video mới và sau đó là outro và rằng cần phải mất một ít đi lên thì Video kết thúc để cho chỉ đội khách thời gian xem tại để đăng ký đó là Mẹo thị YouTube Đức trên YouTube thuê bao nhiều hơn bởi một cá nhân Hiện kênh video tạo kênh video nếu bạn thích video sau đó cho tôi một ngón tay cái lên và đăng ký kênh của tôi bạn nên có bất kỳ câu hỏi sau đó chỉ cần mang nó Cảm ơn bạn đã quan tâm của bạn.

Giải pháp nào làm facebook hiệu quả ?