Home / Facebook marketing / How to Create a Facebook Pixel in New Facebook Ads Manager

How to Create a Facebook Pixel in New Facebook Ads Manager

sao này chỉ là một đoạn video thực sự nhanh chóng bởi vì khi bạn cần phải đi để tạo ra facebook điểm ảnh hiện nay đã thay đổi và do đó bạn sẽ đi để quản lý quảng cáo trên facebook và nhấn vào mũi tên này ở đây và sau đó bạn sẽ phải đi vào quản lý quảng cáo.

Hầu hết các video mà tôi đã được nhìn thấy được rằng một khi bạn đã vào tài khoản của bạn là không nên có cái gì đó lên đây nói rằng các công cụ và khi nó có các công cụ mà sau đó sẽ cho phép bạn để làm các điểm ảnh.

Tuy nhiên đó là bạn có thể thấy nó không tồn tại nữa và vì vậy những gì bạn cần làm là đi xuống.

Bây giờ khai thác thực sự có điểm ảnh đó bây giờ mà nó không trước khi.

Nhưng bạn đi xuống và bạn có thể đi, và nếu bạn đi: tất cả các công cụ và sau đó phần điểm ảnh tại là ở đây.

Vì vậy, sau đó bạn có thể bấm vào đó và sau đó bạn có thể tạo facebook điểm của các bạn.

Hy vọng rằng sẽ giúp cổ vũ bye.

Source: Youtube

Giải pháp nào làm facebook hiệu quả ?