Home / Facebook marketing / Hide & remove advertisement strip in Gmail inbox

Hide & remove advertisement strip in Gmail inbox

Đăng nhập vào tài khoản Gmail Quảng cáo dải được hiển thị ở phía trên và phía dưới của hộp thư đến Mở trang Cài đặt Gmail Nhấp vào tab 'ngắn Web' ở trên cùng của trang Gmail Cài đặt Bỏ chọn 'Hiển thị clip web của tôi ở trên Hộp thư đến' tùy chọn dải Quảng cáo là không còn nhìn thấy được, gọn gàng xem hộp thư đến!.

Giải pháp nào làm facebook hiệu quả ?