Home / Facebook marketing / Facebook Advertising

Facebook Advertising

Bạn về cơ bản có thể quên Facebook quảng cáo nếu bạn có bất kỳ loại của một nhỏ để người chơi trung bình trong mớ hỗn độn này của các công ty thuộc sở hữu độc quyền truy cập cho người dân tỷ rưỡi Facebook đã lừa vào hỗ trợ trò chơi nho nhỏ của họ.

Nó đang đến và nó đến nhanh, từ đó ra rằng Facebook đang vặn người và cấm các tài khoản quảng cáo của họ không có lý do nào cả.

Và hãy để tôi nhấn mạnh rằng tôi thực sự không có nghĩa là KHÔNG LÝ DO ở tất cả.

Tôi bắt đầu nghe về rất nhiều người nhận được tài khoản Facebook của họ bị cấm quảng cáo khoảng 18 vài tháng trước đây và tưởng lầm, tôi không có gì phải lo lắng, tôi không làm điều gì sai trái.

Nhưng tôi đã sai và đến 30 tháng 12 năm 2014, tôi không còn có truy cập vào các nền tảng quảng cáo lớn nhất trên trái đất và NO ONE ở Facebook là sẵn sàng cho tôi biết tại sao.

Tôi nhận được cảnh báo về tài khoản của tôi trên ngày 02 tháng 12 năm 2014 và hỏi thăm về nó chỉ được nói Hai lần có NO VI PHẠM trong tài khoản Facebook Quảng cáo của tôi.

Hãy nhớ rằng, tôi đã nói hai lần không có hành vi vi phạm trong tài khoản của tôi.

Vì vậy, không có nghĩa là các email trước tôi đã nói rằng tài khoản của tôi đã vi phạm một lỗi? Không ai biết và không có ai ở Facebook có thể cho tôi biết nơi email có nguồn gốc.

Duy nhất điều họ nói với tôi như là của ngày 02 tháng 12 là, không có vi phạm trong tài khoản của tôi, nhưng vào ngày 30 tháng 12, bùng nổ, búa xuống và tôi đã bị cấm từ bao giờ sử dụng Đăng quảng cáo một lần nữa.

Hãy gửi thông điệp này xa và rộng để cho mọi người biết như thế nào ác Facebook.

Tôi đã trải qua giữa $ 2.

000 và $ 5.

000 một tháng vào quảng cáo của Facebook trong 2 năm qua và đây là cách họ đối xử với các nhà quảng cáo của họ.

Bạn đa được cảnh bao….

Giải pháp nào làm facebook hiệu quả ?